Svenska English
 

Millesgården, Stockholm

Stockholm - Millesgården. Foto: Michael Cavén

Referenser

Jag jobbar som egenkonsult från och med augusti 2014 och är alltid öppen för nya spännande uppdrag och utmaningar inom områden som programmering, Java, finans, bank, scrum master osv. Se Om Micomatic eller min LinkedIn-sida för ytterligare information om min bakgrund och erfarenhet.

MedMera Bank

2020-11 --

Systemutvecklare på MedMera Bank i Solna.

Utvecklat diverse interna banksystem samt kopplingar mot externa system.

Tekniker: Java 11, IntelliJ, Git, agila metoder, Scrum, Camunda BPMN/DMN, Spring, Maven, Jira, SQL, Oracle, MongoDB, Apple/Mac, Unix, XML, backend, Bamboo, Rest, SOAP, Json, Docker, Yaml

Nasdaq

2019-09 -- 2020-10

Systemutvecklare/konsult på Nasdaq i Stockholm.

Utvecklat börssystem åt London Stock Exchange, pre-trade risk management system och börssystem för IPSX.

Tekniker: Java, IntelliJ, Git, agila metoder, Scrum/Kanban, TDD, FIX, Gradle, Maven, Jenkins, FindBugs/SpotBugs, Selenium, Jira, SQL, MySQL, Windows, Unix, XML, Json, backend

MedMera Bank

2018-02 -- 2019-08

Systemutvecklare/konsult på MedMera Bank i Solna.

Utvecklat diverse interna banksystem samt kopplingar mot externa system.

Tekniker: Java 8, IntelliJ, Git, agila metoder, Scrum, Spring, Maven, Jira, SQL, Oracle, MongoDB, Apple/Mac, Unix, XML, backend, Bamboo, Rest, SOAP, Json, Camel, Docker, Yaml, Puppet

Nordnet

2017-08 -- 2018-01

Systemutvecklare/konsult på Nordnet i Stockholm.

Utvecklat marknadsdata kopplingar för fonder bl.a. mot Morningstar.

Tekniker: Java 8, IntelliJ, Git, agila metoder, Scrum, Spring, Maven, Jira, SQL, Oracle, Apple/Mac, Unix, XML, backend, Jenkins, MiFID II, Rest

Scila

2016-04 -- 2017-08

Systemutvecklare/konsult på Scila i Stockholm.

Utvecklat system för realtidsövervakning av marknadsdata för New York Stock Exchange (NYSE).

Tekniker: Java 8, IntelliJ/Eclipse, Git, agila metoder, Scrum, Spring, GUI, Maven, Jira, SQL, Oracle, Windows, Unix, XML, frontend, backend, Jenkins, JUnit/Mockito

Vattenfall

2014-12 -- 2016-04

Systemutvecklare/konsult på Vattenfall Energy Trading i Solna.

Utvecklat klienter och servrar i Java för energisektorn. Syftet var att skapa en översikt över olika energikällor och mätdata, beräkna prognoser och stödja energihandel. Samlat in data från olika källor, skapat sofistikerade GUI:n som kan visualisera data på olika sätt.

Tekniker: Java 7/8, JEE, Eclipse, Git, agila metoder, Scrum, Weblogic, Spring, GUI, Maven, Jira, SQL, Oracle, Windows, Unix, XML, frontend, backend

Allita Care

2014-08 -- 2014-11

Webprogrammering (HTML5, CSS3, JavaScript), IT-infrastruktur, nätverk, säkerhet.